matterhorn.jpg

 

Partners och supportrar

Partners

yourSRI har etablerat globala partnerskap med utvalda tjänsteleverantörer och dataleverantörer för att erbjuda nästa generation av ESG-tjänster. Genom att erbjuda oberoende, omfattande och anpassade rapporteringslösningar, kompletterar vi våra samarbetspartners och skapar mervärde. Den kombinerade kompetensen och hävstångseffekten utgör grunden för vårt gemensamt integrerade tillvägagångssätt och gör att kunderna kan få en djupgående jämförelse av investeringsprodukter.

 

Tillsammans med våra partners strävar vi efter att främja och öka medvetenheten om trender och frågor inom hållbar investering, med siktet inställt mot större öppenhet, jämförbarhet och mätbarhet.

 

 

 

 

CDP är ett internationellt ideellt företag som driver företag och regeringar till att minska sina utsläpp av växthusgaser samt skydda vattenresurser och skogar. Framröstade som nummer 1 bland klimatforskningsinstitut av investerare och i samarbete med institutionella investerare som har tillgångar på 100 biljoner dollar, använder vi oss av investerarnas och köparnas makt för att motivera företag att offentliggöra och styra miljöpåverkan. CDP, tidigare Carbon Disclosure Project, är en av grundarna bakom We Mean Business Coalition.

 

 

 

 

ISS grundat 1985 som Institutional Shareholder Services Inc., är världens ledande leverantör av lösningar för bolagsstyrning och ansvarsfulla investeringar (RI) åt tillgångsägare, kapitalförvaltare, hedgefonder och tillgångstjänsteleverantörer. Lösningarna från ISS omfattar: objektiva styrningsundersökningar och -rekommendationer; RI-data, analyser och forskning; proxyomröstningar och distributionslösningar från start till slut; nyckelfärdig hantering av värdepappersklasshandlingar (tillhandahålls av Securities Class Action Services, LLC); och tillförlitliga globala styrningsdata och modelleringsverktyg

 

 

 

 

MSCI Inc. är en ledande leverantör av investeringsbeslutsverktyg till investerare över hela världen, inklusive kapitalförvaltare, banker, hedgefonder och pensionsfonder. Produkterna och tjänsterna från MSCI inkluderar index, portföljrisker och prestationsanalyser samt styrningsverktyg. Till företagets flaggskeppsprodukter hör exempelvis MSCI-indexet med beräknat cirka 9 biljoner dollar som ska jämföras av dem på en global nivå. MSCI ESG Research är en ledande källa för miljömässiga, sociala och styrande (ESG) graderingar, granskningar och överensstämmelsesverktyg till rådgivare, chefer och tillgångsägare över hela världen. Deras produkter och tjänster används av investerare för att integrera ESG-faktorer i investeringsprocesserna. MSCI har sitt huvudkontor i New York och forsknings- samt kommersiella kontor runt om i världen.

 

 

 

 

Thomson Reuter/Lipper: I en bransch som blir alltmer komplex, sticker Lipper ut som den främsta leverantören av oberoende forskning, globalt kollektivt investeringsinnehåll och utvärdering av verktyg som gör det möjligt för investerare och finansiella proffs att förstå och kommunicera värdet av investeringsprodukter. Lipper erbjuder premiumkvalitetsdata, fondbetyg, analytiska verktyg och globala kommentarer genom specialiserade produkterbjudanden. Lipper är ett dotterbolag till Thomson Reuters, världens ledande källa av intelligent information för företag och yrkesverksamma. Thomson Reuters kombinerar branschkunskap med innovativ teknik för att leverera kritisk information till ledande beslutsfattare, drivna av världens mest betrodda nyhetsorganisation. Med hjälp av Thomson Reuters resurser och kunskaper ger Lipper oöverträffad kompetens och insikt till fondbranschen..

 

 

 

 

 

Supportrar

 

Vi vill också varmt tacka våra landssupportrar. yourSRI strävar efter att främja öppenhet på marknaden och bidrar väsentligt till en hållbar social, ekologisk och ekonomisk utveckling. Och denna vision delas av våra supportrar.