matterhorn.jpg

 

Om oss

FE Fundinfo (Liechtenstein) AG är den tekniska och innovativa inkubatorn bakom yourSRI.com – en fintech-plattform som granskar omkring €15 biljoner av tillgångar som hanteras varje dag, något som gör att investerare med ett klick kan skapa ESG- och klimatinvesteringsgraderingar, KPI för investeringar och investeringsrapporter för förvaltade fonder, börshandlade fonder samt diskretionära investeringsmandat.

 

YourSRI.com för samman traditionella finansiella data (Thomson Reuters/Lipper), ESG-data (MSCI ESG Research) och koldata (ISS-Ethix, CDP) för att automatiskt bestämma en fonds ESG-poäng samt dess koldioxidavtryck. På så sätt skapar yourSRI.com en öppenhet för beslutsfattande vid investeringar för att lättare integrera hänsynstaganden kring ESG och kol.

 

För att öka tillgängligheten lanserade yourSRI landsspecifika investeringsinformationsplattformar för ESG och Climate Fund Rating i många europeiska länder 2018.