matterhorn.jpg

 

Fonduniversumet och täckning

Som en global rapporteringsplattform för investeringsfonder och -mandat hjälper yourSRI kapitalförvaltare och tillgångsägare över hela världen att adekvat hantera och övervaka risker som relaterar till ESG och klimatrelaterade frågor. För närvarande består yourSRIs omfattande täckning av mer än 97 % av förvaltat kapital för aktivt flertillgångsklassade förvaltade fonder och börshandlade fonder som säljs i Europa, något som resulterar i mer än 27 000 spårade investeringsprodukter.

 

Fonderna som uppfyller kraven för förvaltningsbehov respektive tröskelnivåerna är automatiskt en del av universumet och listas på yourSRI i enlighet med detta. Universumet uppdateras kvartalsvis för att garantera en rättvisande representation av den nuvarande marknaden. Men för alla fonder som inte uppfyller gällande tröskelvärden (t.ex. mindre fonder och/eller fonder som inte är listade i Europa), erbjuds det ytterligare smidiga, manuella listningsalternativ.

 

Fondens innehavsuppgifter hämtas från vår samarbetspartner Thomson Reuter/Lipper och därför kan endast fonder med innehav som är tillgängliga via dataleverantören beaktas.

 

För att få en gradering beräknad, måste en fond efterleva följande kriterier:

 

 

1.

60% av fondens bruttosumma måste komma från täckta värdepapper

 

Täckningsuniversumet för emittenter består av MSCI ESG Company and Governements respektive Climetrics graderingar

Korta positioner behandlas som ej täckta.

Säkerhetstillgångstypen måste ha åtkomst till den nominella emittenten (t.ex. Ultimate Parent Approach for Fixed Income Instruments)

2.

Datum för fondinnehavet måste vara mindre än ett år gammalt

3.

Fonden måste ha minst tio värdepapper